Bild Studio i UDG obučili 58 studenata

Projekat: “Razmjena znanja izmedju obrazovnih i istraživačkih instuitucija i biznis sektora” (EuropeAid/136938/ID/ACT/ME, CFCU/MNE/005)

Završna konferencija projekta “Razmjena znanja između obrazovnih i istraživačkih instuitucija i biznis sektora” (EuropeAid/136938/ID/ACT/ME, CFCU/MNE/005) koji se realizuje u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih resursa” 2012-2013 (dio IPA komponente IV) održana je danas u CentreVille Hotel & Experiences.

 

Projekat je realizovan u saradnji Bild Studija i Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica uz podršku Evropske unije i Vlade Crne Gore i tokom 15 mjeseci obučeno je ukupno 58 studenata sa svih univerziteta u Crnoj Gori, u oblastima:

  • Marketing
  • Dizajn
  • Informacione tehnologije

Cilj ovog projekta bio je stručno osposobiti studenate i diplomace iz Crne Gore za tržište rada, kroz unapređenje saradnje i zajedničke napore obrazovnih institucija i biznis sektora. Riječ je o pažljivo osmišljenom programu u kome su kombinovana teorijska znanja sa praktičnim radom, kako kroz analizu primjera dobre prakse i studija slučaja, tako i kroz konsultacije i rad na konkretnim projektima i zadacima.

15. decembar 2016. označio je početak prakse za prvu grupu studenata, a danas možemo da se pohvalimo da smo kroz ovaj projekat obučili:

  • 10 Marketing praktikanata (od kojih dvoje u oblasti IT projektnog menadžmenta)
  • 12 Dizajn praktikanata (UX, veb i grafički dizajn)
  • 36 IT prakitkanata (back-end, front-end i programiranje mobilnih platformi)

Naša generalna menadžerka Aleksandra Bošković naglasila je da je ovaj vid obučavanja mladih ljudi ključno rješenje za problem manjka adekvatnog kadra na tržištu rada.

Bojana Mališić, sa Univerziteta Donja Gorica, ukazala je ne samo na važnost razvijanja znanja i vještina, već i preduzetničkog duha kod mladih ljudi, što je bio jedan od ciljeva naše zajedničke saradnje u ovom projektu iz kojeg je proizišlo i istraživanje o predlogu kurikuluma za poboljšanje praktične nastave na fakultetima.
 
Programska menadžerka Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija, Iva Vujović, dodala je da je ovaj projekat jedan od ukupno 14 u okviru grant šeme čiji je nosilac Ministarstvo nauke i izrazilo posebno zadovoljstvo dosadašnjim radom naše agencije, kako na ovom, tako i na projektima: MMTIS (Montenegro medical tourism information system) prvom portalu za medicinski turizam koji je rađen u saradnji sa Fakultetom za informacione tehnologije Univerzteta Mediteran i Jačanje javnosti i vidljivosti Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013, koji ima za cilj informisanje šire javnosti o aktivnostima i dostignućima u okviru IPA komponente IV u Crnoj Gori.

Nakon kratke panel diskusije koja se bavila temom ulaganja u mlade ljudske resurse u Crnoj Gori, prikazana je video animacija u kojoj su sumirani svi ostvareni rezultati na projektu, a zatim i dodijeljene diplome studentima koji su uspješno završili obuku. 

Veoma nam je drago što smo uspjeli da ostvarimo odlične rezultate kroz intenzivnu saradnju sa Univerzitetom Donja Gorica i na ovaj način pokazali koliko je važno kontinuirano ulagati u mlade ljude, koji imaju veliku želju za usavršavanjem i koje treba podsticati u pravcu prilagođavanja potrebama savremenog tržišta rada.

Na linku možete pronaći Case study - Priručnik za uspješnu razmjenu znanja.

 

Ukazali su nam svoje povjerenje
Postani jedan od njih