Bild Blog

in Press Releases | 10.11.2017.

Izazovi na putu ka Evropskoj uniji

Regionalna konferencija o ekonomiji - Montenegro 2017

U organizaciji Privredne komore Crne GoreMinistarstva nauke, 2. i 3. novembra 2017. godine u Budvi, održana je sedma regionalna konferencija o ekonomiji - Montenegro 2017, kojoj je prisustvovao i direktor Bild Studija, Tarik Zaimović.

by: Jovana Đuričić
Copywriter

Tema skupa “izazovi na putu ka Evropskoj uniji” uspjela je da okupi oko 500 predstavnika vlada, biznis zajednice, naučne i stručne javnosti sa Balkana, ali i šire. Crna Gora, kao domaćin ovogodišnje konferencije i lider Zapadnog Balkana u EU integraciji, kako se često navodi, ukazala je na značaj pristupanja Evropskoj uniji.

Konferencija je organizovana kroz 6 panela:

  • Region nakon četiri godine Berlinskog procesa
  • Nauka kao pokretač ekonomskog razvoja
  • Region iz ugla savremenih filozofa i istoričara
  • Geopolitički okvir – preduslovi daljeg razvoja regiona i njegovog integrisanja u EU
  • Konkurentnost i inovacije
  • Perspektive i modeli saradnje akademske i biznis zajednice sa dijasporom u svjetlu EU integracija i globalizacije.

Međutim, iako lider u integracijama, Crnu Goru očekuje još mnogo posla u ovom domenu. Još uvijek nije uspostavljen konstantan i progresivan rast kvaliteta i standarda života, koji je, prije svega, uslovljen razvojem ekonomije i koji, makar na nekom većem nivou, stalno izostaje.

Proces rasta i razvoja crnogorske privrede usko je povezan sa progresom koji se bazira na inovacijama i razvoju nauke, pa je samim tim uslovljen i jačanjem veze između istraživanja i nauke i biznis sektora. Ono što predstavlja najveći problem, pored (ne)sposobnosti prilagođavanja promjenama i inovacijama kod MSP, jeste i nedostatak razumijevanja, pomoći i ulaganja u razvoj odnosa biznis sektor-istraživanje i nauka od strane institucija.

Adisa Lehmann je govorila o značaju ulaganja u istraživanje i razvoj u velikim kompanijama poput BMW-a, ali i o potrebi za fleksibilnošću i agilnošću kako bi privreda uopšte mogla biti konkurentna. “Potrebno je da kompanije prate trendove i da budu sposobne da na njih odgovore”, naglasila je. Takođe, dodala je da je uloga Vlade da pored garancije pravne stabilnosti i pouzdanosti obezbjedi i postojanje poreskih olakšica za istraživanje i nauku, što je ključno za dalji napredak biznis sektora.

Kako je na konferenciji zaključeno, veza biznis sektor - R&D je u svakoj od zemalja Zapadnog Balkana značajno oslabljena i krajnje je vrijeme da se ona ojača, kroz mnogo savremenije pristupe. Prvi cilj kome bi zajedno trebalo da teži, kako privatni tako i javni sektor, jeste sinergija nauke i ekonomije kroz inovativne start-up projekte.

Ono što možemo zaključiti nakon ove konferencije jeste da volja za napretkom postoji, ali je pitanje šta je sa podrškom (koja je obećana) i da li će ona i u budućnosti izostati? Nego, dok se sve izrečeno ne pretoči u djela, nama kao jednom malom dijelu slagalice zvane privatni sektor ostaje samo jedno, a to je da onoliko koliko možemo, težimo ka tome da stvaramo što povoljniji ambijent za razvoj preduzetništva i inovacija.

Foto: Privredna komora Crne Gore