Doprinos kreiranju obrazovnih programa

Tarik Zaimović član radne grupe za kreiranje obrazovnih programa iz oblasti elektrotehnike i informacionih tehnologija za srednje stručne škole.


Svaka prilika za davanje doprinosa nečemu što je izuzetno važno, kako za profesionalni, tako i za lični razvoj pojedinaca, a naročito mladih, nas izuzetno raduje, pa tako sa ponosom možemo istaći da je Tarik Zaimović, jedan od osnivača Bild Studija, dio radne grupe  za kreiranje obrazovnih programa iz oblasti elektrotehnike i informacionoh tehnologija za srednje stručne škole.

Pragmatičnu radnu grupu, koju je formirao i kojom su koordinisali predstavinici Centra za stručno obrazovanje sa kojim smo imali sjajnu saradnju, činio je tim stručnih i posvećenih profesionalaca koji su kroz 9 mjeseci intenzivnog rada na osmišljavanju programa dali zajednički doprinos u definisanju onoga što je od velike važnosti za učenike srednjih stručnih škola.

Imajući na umu da su stručnjaci u oblasti informacionih tehnologija deficitaran kadar, ne samo kod nas i u regionu, već i u svijetu, gdje nedostaje čak milion IT stručnjaka, jedan od glavnih ciljeva bio je kreirati obrazovni program usklađen sa potrebama privrede i tržišta, a koji je u skladu sa posljednjim tehnologijama i principima, pa se može reći da će obrazovni program za srednje stručne škole u Crnoj Gori, vezano za informacione tehnologije, biti jedan od inovativnijih i kvalitetnijih programa u regionu.

Obrazovni program Elektrotehničar za razvoj veb i mobilnih aplikacija urađen je na osnovu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, definisanih od strane predstavnika privrede, fakulteta i srednjih stručnih škola.

*U pitanju je radna verzija obrazovnog programa, pa se moduli mogu djelimično korigovati.

 

Radnu grupu, od 49 članova, za izradu obrazovnog programa činili su:

Srednje stručne škole nude brojne mogućnosti za pojedince koji imaju sklonosti ka specifičnim oblastima koje se u njima izučavaju, a pored toga, stručno obrazovanje nudi i velike šanse za zaposlenje nakon završetka srednje škole.

U tekućoj školskoj godini, počela je primjena 10 modernizovanih obrazovnih programa, a od septembra će biti uvedeno još 15, poput: Elektrotehničar elektronike, Elektrotehničar elektronskih komunikacija, Elektrotehničar računarskih sistema i mreža, Elektrotehničar za razvoj mobilnih i veb aplikacija, Brodomašinski tehničar, Nautički tehničar, Tehničar prodaje, Prehrambeni tehničar, Frizer, Modni krojač, Gastronom i slično. Programi jasno ukazuju na to za šta će srednjoškolci biti osposobljeni, kao i kojim znanjima i vještinama će vladati nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja i koje poslove će tada moći da obavljaju.

Unknown Object

Predrasuda je da stručne škole ne nude prohodnost ka fakultetima, odnosno mogućnost za nastavak obrazovanja, ali na nedavno održanoj velikoj promociji srednjih stručnih škola u Podgorici, mladi su informisani da se u školskoj 2017/2018 po programima gimnazije i stručnog obrazovanja obrazuje 27 798 učenika, od čega po programima stručnog obrazovanja 18 773 učenika.

Ukazali su nam svoje povjerenje
Postani jedan od njih