Novi pristup obrazovanju

Od vremena Aristotelovog bivstvovanja do dana današnjeg, možemo reći da nauka, tačnije nastavni plan, i praksa ne čine koherentnu cjelinu, makar kada su okviri naše države u pitanju. Živimo u eri kojom vlada nedovoljno kvalifikovani kadar, a trebalo bi da smo dio novog stručno-osposobljenog društva.

Naša firma je, uvjereni smo, samo jedna od onih koja se suočava sa ovim problemom kada dođe trenutak povjeravanja pozicije pojedincu koji će njome rukovoditi. Svaka pozicija u firmi čini kariku koja usljed neispunjavanja svih minimalnih normi narušava redosljed i sklad ili u najgoru ruku, kida lanac. Upravo se ovo može spriječiti ulaganjem u mlade ljude kroz obučavanje, savjetovanje, sprovođenje kurseva i praksi. Jasno, ovo crpi velike materijalne resurse svake firme, ali zauzvrat se dobija dugoročna sigurnost – kvalitet i znanje kadra koji vas u budućnosti koštaju manje grešaka, izgubljenih poslova, stresa i kontrole. 

Gore navedeno će obezbijediti da pojedinac ulaskom u novu firmu ujednačeno diše sa njom, ali opet na svoj način. Kretaće se u istom pravcu, ka ispunjenju istog cilja. Imajući rečeno na umu, svaki pojedinac u novom timu mora biti spreman na izazove na koje je spreman tim. Samo i jedino ovakav pristup radu svima nama omogućava konkurentnost na globalnom tržištu jer mi se više ne takmičimo samo sa ostalima u državi, mi se takmičimo sa svijetom, a što je najteže, sa samima sobom. 

Svaki pojedinac, student, obrazovna ustanova, rukovodstvo obrazovnog sistema, kao i svaka firma moraju ponijeti “teret”. Studenti moraju imati čistu sliku i u svijest usađen značaj prakse, stručnog usavršavanja i povoljnosti koje ove sa sobom nose. Firme i institucije moraju pokrenuti mehanizam koji dolazećim generacijama obećava  - bogatije iskustvo, veće (praktično) znanje, biografije na zavidnom nivou i na kraju, konkurentsku prednost na individualnom nivou. 

Jedan student hemije ne može vršiti eksperimente u učionici, arheolog teško da će iz mermernog poda izvaditi ostatke izgubljene civilizacije, a dizajner riječima ne boji. Studenti o suštini uče, ali sa suštinom se ne susrijeću. Ne čudi što na kraju pričamo kako imamo fenomenalne frizere, automehaničare i kozmetičare, i da imamo toliki izbor istih da se ne možemo odlučiti kojeg izabrati, upravo su oni svoje znanje gradili i sticali u praktičnom okruženju.

Krajnje je vrijeme da crnogorska poslovna mreža dao svoj doprinos obrazovnom sistemu krozu praktičnu vrijednost.

Zapadne zemlje su u svoj sistem obrazovanja već odavno uvele ovakav način. Apple, Facebook, Google  su imena samo nekih firmi koje su uvidjele vrijednost ovakog obrazovanja. Samo na primjeru Google-a se možemo uvjeriti da programi koje organizuju (Google Sajam Nauke, Google kamp, Srednjoškolski simpozijuma, radionice računarskih razmišljanja..itd.) predstavljaju  model dualnog obrazovanja koji se pokazao veoma efikasnim.

Čak i ne moramo ići toliko daleko, postoje i regionalni primjeri ove dobre prakse. Comtrade, Link group, nSoft, Infinum i mnogi drugi su uvidjeli znacaj saradnje izmedju kompanija i obrazovnog sektora radi dostizanja najveceg i najvrednijeg resursa današnjice, a to je znanje. Mogućnost da prepoznaju prednost ovog modela obrazovanja, pomaže im da vec godinama budu lideri u svojim oblastima.

Nešto što smo prepoznali kao početni korak jeste stručno osposobljavanje u Crnoj Gori, koje svoju reputaciju gradi zadnjie četri godine. Prepoznavši značaj i vrijednost pomenutog, Bild studio sa velikim entuzijazmom ima učešće od samog početka ovog projekta. Ne samo da nesebično prenosimo svoje znanje i iskustvo koji obogaćuju ličnu i profesionalnu prirodu svakog pojedinca,  već dajemo mogućnost zapošljavanja kako kod samih nas tako i kroz preporuku kod svojih partnera. 

Naravno, najefikasnije djelovanje svaka firma ima unutar polja na kojem posluje, pa mi kao kreativna agencija pravimo korak dalje i dižemo temeljac za profesionalno usavršavanje tj. praksu iz naših oblasti. 

Kao tim profesionalaca  imamo stručnjake u oblasti razvoja softvera, dizajna korisničkog iskustva, grafičkog i veb dizajna, vođenja projekata, finansija, razvoja biznisa i marketinga. Osnov našeg uspjeha je činjenica što se znanje svakog pojedinca dijeli sa drugima. 

Naša najveća vjera je u tome da ćete svi vi prepoznati ovaj sistem prenošenja znanja i iskustva kao neophodnost koja za cilj ima lično usavršavanje, poslovno napredovanje, veću sigurnost zapošljavanja. Nebitno da li tražite posao ili nudite posao, ovakav sistem je proporcionalno izgrađen - u istom smjeru se kreću sve učesničke strane.

Stoga, vrijeme je da se trgnemo i budemo dio jedne od dviju strana, damo naš doprinos, te zajedno stvaramo zdravu i kvalitetniju atmosferu za sprovodjenje profesionalne prakse svim onima kojima je ona potrebna. 

Mi smo spremni, a vi?  

 

Ukazali su nam svoje povjerenje
Postani jedan od njih