Stari pristup obrazovanju

Sve češće, u formalnim i neformalnim dijalozima, suočeni sa pitanjima i trendovima današnjice, susrećemo se sa pitanjem koje “krade” i preuzima ulogu “teme dana” – stručnost kadra koji treba zaposliti. 

Bez sumnje, uvijek znamo početak i kraj žustrog razgovora na tu temu, ali kulminacija se dešava iznova u trenu kada se začudimo. Čuđenje ima svoju temu: “Kako jedan sistem, koji ima dobru literaturnu i nastavnu podršku, može biti manjkav na polju praktičnog iskustva koje bi se trebalo, po našem mišljenju, bez pogovora obezbijediti studentima”.

Najstarija teorija pravilnog shvatanja školovanja datira još iz Aristotelovog doba, kada je rekao da se znanje dijeli na tri discipline: teorijsku, produktivnu i praktičnu.

Njegova teorija je prikazana procesno. Centralna tačka ovog procesa je “praksa”. Praksu i u Aristotelovom primjeru možemo posmatrati kao stepenik koji vodi rađanju proizvoda tj. krajnjem cilju, onome zbog čega je sam proces i započet.

Međutim, malo je onih u Crnoj Gori koji su imali to iskustvo, pa okusili pravi smisao riječi 'praksa'. Put školovanja koji prelazimo od prvog razreda osnovne škole do završetka fakulteta nam, složićete se, obezbjeđuje fundamentalno znanje na kojem kasnije podižemo stubove praktičnog iskustva, napredovanja (kako poslovnog, tako i privatnog). Ponekad smo kao sunđeri, upijamo znanje iz okruženja. Znanje kroz slova, znakove, slike, izlaganja, ali gdje je tu iskustvo? Znanje, koje posjeduje većina današnje omladine je zasnovano na riječima, a onda je tu sve stalo. Da li se to danas u 21. vijeku mi još uvijek nalazimo na početku Aristotelovog procesa? Podsjećamo Vas Aristotel je živio 384 g.p.n.e.

Da li smo mi kao društvo za ovo vrijeme nesto naučili, ili posle toliko hiljada godina kasnije se i dalje vrtimo u krug, na vama je da ocijenite. Šta je to potrebno uraditi kako konačno prevazišli problem koji svi mi prepoznajemo, ali pak većina nas nijemo stoji sa stane  i posmatra ne pokušavajuci nešto da preuzme po tom pitanju.

Bild Studio je odlučio da ne bude samo posmatrač, aktivno se uključio i pokušaće da da svoj doprinos u njegovom  rešavanju.

Pratite nas na našem blogu, podijelićemo sa vama još razmišljanja na ovu temu. 

Ukazali su nam svoje povjerenje
Postani jedan od njih