CFCU OPHRD

 

 

Ova animacija izrađena je u okviru Programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013 koji finansijski podržavaju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Program je započet u decembru 2014. i dio je IV komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), usmjerene ka razvoju ljudskih resursa.

Operativnu strukturu čine Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke i Ministarstvo finansija Crne Gore.

Pogledaj projekte iz ostalih kategorija

View all portfolio