Transfer of knowledge

 

Ova video animacija napravljena je sa ciljem predstavljanja rezultata projekata „Razmjena znanja između obrazovnih i istraživačkih institucija i biznis sektora“ (EuropeAid/136938/ID/ACT/ME, CFCU/MNE/005) koji je podržan u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa” 2012-2013, kao dijela IV komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

Projekat su realizovali Bild Studio i Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica, uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Crne Gore.

Pogledaj projekte iz ostalih kategorija

View all portfolio