Kako uspješno ulagati u ljudske resurse

Ova animacija izrađena je u okviru Programa “Razvoj ljudskih resursa” 2012-2013 koji finansijski podržavaju Evropska unija i Vlada Crne Gore.  Program je započet u decembru 2014. i dio je IV komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), usmjerene ka razvoju ljudskih resursa. 

Operativnu strukturu čine Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke i Ministarstvo finansija Crne Gore.

Ukupna sredstva izdvojena za ovaj Operativni program iznose 5.803.344,00 €, od čega su sredstva Evropske unije (EU) 4.932.839.00 €, dok je nacionalno sufinansiranje 870.505,00 €.

Razmjena znanja, CFCU/MNE/005

Razmjena znanja između obrazovnih i istraživačkih institucija i biznis sektora, CFCU/MNE/005.

Ova video animacija napravljena je sa ciljem predstavljanja rezultata projekata „Razmjena znanja između obrazovnih i istraživačkih institucija i biznis sektora“ (EuropeAid/136938/ID/ACT/ME, CFCU/MNE/005) koji je podržan u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa” 2012-2013, kao dijela IV komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori. Projekat su realizovali Bild Studio i Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica, uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Crne Gore. Sadržaj ove animacije isključiva je odgovornost Bild Studija i Univerziteta Donja Gorica, i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

Djeca su Djeca

Vlada Crne Gore, uz podršku Ambasade Velike Britanije i u saradnji sa Centrom za romske inicijative sprovodi kampanju usmjerenu na spriječavanje ranih dječijih ugovorenih brakova, pod nazivom “Djeca su djeca”. Bild Studio je kao partner na projektu bio zadužen za idealno rješenje vizuelnog identiteta i izradu tri videa.

Više informacija na Facebook stranici i Youtube kanalu.