Usluge.

Biznis strategija
Kreiranje biznis plana je proces postavljanja, razvoja i unaprijeđenja poslovanja kroz faze. Pravimo dugoročnu viziju.

Ulazak u digitalno poslovanje je u isto vrijeme i težak i lak. Težak – jer je konkurencija nemilosrdna. Lak – jer proizvod možeš da pripremiš za tržište uz pomoć alata koje koristimo. Malo ćemo “kopati”, istraživati i prenijeti sve što bi trebalo da znaš: koja je tvoja niša, ko je publika, kako postaviti cjenovnu politiku, koje digitalne kanale bi trebalo koristiti za promociju.