Projekti.

Analiziramo, skiciramo, brišemo, pa ponovo.

Naš forté, takoreći.