Rezime

40.000+ krajnjih korisnika u 6 countries je veliki zalogaj za jednu kompaniju. Da bi se taj sistem održao nephodan je moćan alat.

Švedski pionir u ITSM svijetu, Nilex, takvih alata ima na pretek. Bild Studio je dugogodišnji partner na projektima razvoja i održavanja novih rješenja, koja Nilex-ovim korisnicima štede novac i vrijeme.

nilex
nilex

Proces rada

Razvoj Nilex TM softvera

Krenulo je sa unaprijeđenjem performansi. Zatim je razvijena temeljna metodologija , sa ciljem razvoja potpuno novih modela prodaje.

nilex
nilex

We set off with performance upgrades, developed a kick-ass methodology and set our aim on developing brand new sales modules.

nilex
nilex
nilex
nilex
nilex
nilex
nilex

Izazov
i rješenje

Definisanje biznis strategije na više frontova u isto vrijeme?

Izazov

 • Kvalitet koda
 • UX
 • Zastario dizajn
 • Problemi u sistemu
 • Planiranje
 • Osnove brenda

Cilj

 • Kreiranje i unaprijeđenje
 • platforme, koja na bazi ITIL
 • procesa klijentima omogućava
 • da usklade procese
 • administracije i upravljanja
 • menadžmentom

Rješenje

 • Kreiranje tima
 • Uspostavljanje radnih procesa
 • Definisanje road mape
 • Analiza konkurencije
 • IA, UX & UI
 • Definisanje stila brenda
 • Razvoj

Kreirali smo Nilex tim

2015

Tim od 7 ljudi

 • 1 x Projektni Menadžer
 • 5 x Senior Programera
 • 1 x IA
 • 1 x UX Dizajner

2020

Tim od 20 ljudi

 • 1 x Projektni Menadžer
 • 15 x Programera
 • 1 x IA
 • 2 x UX Dizajnera
 • 1 x UI Dizajner

Od starta
do kraja

nilex

Istraživanje

nilex

Informaciona
Arhitektura

nilex

Arhitektura
Baze podataka

nilex

UX Wireframes

nilex

UX Prototyping

nilex

Obrazac stila

nilex

UI Dizajn

nilex

Animacija

nilex

Back End
Razvoj

nilex

Front End
Razvoj

nilex

Testiranje

nilex

Produkcija

nilex

Podrška

UI elementii

Osim unaprijeđenja vizuelnog identiteta brenda, uspostavili smo i dizajn sistem koji se koristi prilikom razvoja i unaprijeđenja svakog dijela softvera.

nilex nilex

Funkcionalnosti

Razvili smo 20+ novih funkcionalnisti, koje su lake za nadogradnju i prilagođavanje. Ovo su samo neke od njih:

Video za mobilnu aplikaciju

Složen sistem u jednoj aplikaciji? Moguće je.

Delivering a great customer
experience

nilex
nilex

Tehnologije

 • DevOPS:Private Cloud ( Mini data center)
 • Languages:C#, JavaScript
 • Front-end:AngularJs, Kendo-ui, JQuery
 • Back-end:.Net, .Net Core, MSSQL, NHibernate, Visual Studio, Log4Net, IdentityServer, WCF, Windows Services, Entity Framework, MIcrosoft Bot Framework
nilex
 • DevOPS:Private Cloud ( Mini data center)
 • Languages:C#, JavaScript
 • Front-end:AngularJs, Kendo-ui, JQuery
 • Back-end:.Net, .Net Core, MSSQL, NHibernate, Visual Studio, Log4Net, IdentityServer, WCF, Windows Services, Entity Framework, MIcrosoft Bot Framework
 • Mobile Developer:Cordova
 • Manual & automation: web &mobile software testing
 • UX & UI: JustinMind, Adobe Ai, Adobe Ps, FontLab
 • Project-management: TFS, Skype, Discord, G suite

Rezultati

Budžet: 3 000 000€ +

nilex

40,000 +

Instaliranih licenci

100+

Klijenata iz Švedske, Danske, Norveške i Njemačke

nilex

40%

Švedskih opština koristi Nilex

nilex

30%

Danskih opština koristi Nilex

Dopada ti se?

Kontaktiraj nas.