U

Đe su pare?

Marko Vukajlović
Marko Vukajlović
July 4, 2019

Da li znate koliki je budžet Crne Gore? Da li znate na šta ide novac poreskih obveznika? Kako je on podijeljen i čemu je namijenjen? 

Ako je odgovor – ne, onda je kontra-odgovor na samo nekoliko klikova. Novi, unaprijeđeni i dopunjeni portal mojnovac.me sadrži podatke koji vas mogu interesovati. Na njemu je sadržana sva državna potrošnja i to – do tančina, po opštinama i za one najupornije – po kategorijama troškova. Ono što čeka posjetioce sajta je moderna infografika, podijeljena na budžetske prihode i rashode. 

Sve je dio projekta “Promovisanje finansijske odgovornosti u Crnoj Gori”, finansiranog od strane ambasade Velike Britanije. Nadogradnju je finansirala Evropska Unija. Projekat je sproveo partner Bild Studija, Institut alternativa, iz kojeg o projektu kažu:

“Cilj predstavljanja portala budućim korisnicima je bolje razumijevanje budžeta i njegova veća dostupnost, na način što se budžetskim informacijama može pristupiti putem jednog klika. Vizuelizacija budžeta omogućava jednostavnu provjeru kako je država prikupljala, a kako trošila novac, kao i pristup budžetima institucija prema godinama i programima. Putem portala se može pristupiti i kapitalnim projektima koristeći interaktivnu mapu Crne Gore koja sadrži pregled kapitalnih projekata i informacije o svakom pojedinačnom projektu.”

Kako bi proces raspodjele državnog novca bio transparentniji, morao je biti predstavljen u digitalnoj formi, a taj posao povjeren je nama. Odnosno, za razvoj je bio zadužen četvoročani tim, sastavljen od C# developera, dizajnera i projektnih menadžera. Projekat koji je počeo još 2016. konstantno je nadograđivan i danas imamo savremen proizvod, modernog dizajna, koji je lak za korišćenje. Posljednji, ujedno i jedan od složenijih elemenata bio je – dorada sadržaja po kapitalnim budžetima opština, a zatim i po programima. Do unikatnog dizajna koji smo predstavili kao idejno rješenje koristili smo: 

Server: Windows Server 2012
Web Server: IIS 8
Baza podataka: SQL Server 2014
Struktura aplikacije: Klijent Server aplikacija RESTFull 
Backend aplikacija: ASP .NET C#
Frontend aplikacija: JavaScript, Angular.js framework, HTML/CSS, Kendo UI, Grunt


Ono što bi se laičkom oku učinilo kao jednostavan zadatak u sebi krije, žargonski rečeno: “tonu posla”. Infografika, interaktivna mapa, dizajn, redizajn, search opcija – kreirani su kako bi krajnji korisnik do željene informacije stigao brzo. Institut alternativa je imao zadatak da prikupi podatke od državnih institucija. Naš posao je bio da se pozabavimo gomilom dokumenata. Da nam nije bilo lako – govori podatak da svaki od navedenih budžeta sadrži više od 200 stranica. Unos je rađen ručno i to za brojke koje idu do devet godina unazad.

Ali, sve smo to pregrmjeli i danas svi koji se pitaju “Đe su pare” mogu za svega tri klika da pronađu ono što ih zanima, analiziraju i naprave poređenje. 

N’o ni to nije sve. Sve navedeno je plod dva ciklusa projekta na koji smo ponosni. A, ono što slijedi je dodatno unaprijeđenje, odnosno upotreba novih modula u godinama pred nama, kako bi korisničko iskustvo  podigli na novi nivo.

Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH