Ajurveda medicine – Dr. Ragavana Ramankutija

Milena Raičević
Milena Raičević
July 6, 2015

Ajurveda je najstariji holistički sistem liječenja, poreklom iz drevne Indije, sa kojim smo imali prilike da se upoznamo na predavanju Datatreja Ajurveda centra, organizovanog prošle sedmice u prostorijama Privredne komore. Dr. Ragavan Ramankuti, osnivač pomenutog centra, i njegova žena Šarada, uputili su nas u osnovne ajurvedskog principa liječenja.

Termin ajurveda ima značenje “znanje o životu” i riječ je o individualističkom pristupu pacijentu, radi zaštite i unaprijeđenja njegovog zdravlja ili liječenja. Svaka terapija ima za cilj uspostavljanje stanja ravnoteže u kojem su duh, čula i um u stanju blaženstva. Za razliku od moderne medicine u kojoj se ljekari specijalizuju u okviru jedne discipline, ajurvedski ljekar se specijalizuje u svim disciplinama: internoj medicini, hirurgiji, pedijatriji, psihijatriji, oftamologiji, toksikologiji, gerontologiji i zaustavljanju procesa starenja. Ajurvedski ljekovi pronalaze se svuda u prirodi. Mogu biti biljnog (ljekovito bilje, začini, ulja), mineralnog (metali, drago kamenje) ili životinjskog porijekla.

Većina nas se, do sada, nije susretala sa principima ajurvede, izuzev nekolicine koja je to činila tragajući za drugačijim konceptima ishrane od onog koji je uobičajen na našem podneblju, a sve u cilju poboljšanja svog zdravlja kroz promjenu životnih navika. Međutim, u ajurvedi hrana ima dublje značenje od onog koje joj inače pridajemo. Pod hranom se ne podrazumijevaju samo namirnice koje konzumiramo u obrocima, već i svi čulni doživljaji koje unosimo u sebe. U ovakvom obliku, pored našeg zdravlja, hrana utiče i na naš karakter. Tako će na kvalitet našeg obroka uticati i način pripreme, mirisi, zvuci kuvanja, kvalitet namirnica, osobe sa kojima jedemo, ali i sama ličnost osobe koja priprema jelo.

Ono što nas je naročito zainteresovalo, jeste postavljanje dijagnoze pregledom pulsa. Naime, ovo je tradicionalni dijagnostički pristup, koji po riječima Dr. Ragavana daje najprezicnije podatke o zdravstvenom stanju osobe od prije rođenja do današnjeg dana. Na ovaj način može se otkriti porijeklo različitih bolesti, na koje savremena medicina još uvijek nema odgovor. Upravo u Datatreja Ajurveda centru, glavni fokus je na hroničnim bolestima koje zahtijevaju dugoročno liječenje i one koje drugi medicinski sistemi smatraju neizliječivim. Na samom predavanju imali smo priliku i da se upoznamo za pacijentkinjom, koja boluje od multiple skleroze i koja se od polovine jula uspješno liječi kod dr. Ragavana.

Dr. Ragavan Ramakuti je istovremeno i doktor savremene medicine i ajurvedski doktor, praktikujući ajurvedski sistem liječenja već 5 decenija. U Datatreja Ajurveda centru nude se usluge preventivnog djelovanja i unaprijeđenja zdravlja, postavljanja dijagnoze i vođenja bolesti.

Zahvaljujemo se dr. Ragavanu i Šaradi na veoma prijatnom i poučnom predavanju, kojim su uspjeli da nam za kratko vrijeme približe osnovni koncept ajurvedskog učenja. O svim dodatnim informacijama možete se informisati na veb sajtu: Datatreja Ajurveda, kao i na youtube kanalu: drraghavan100.

Takođe, hvala našim prijateljima i partnerima iz Baba Ganuš bistroa na pozivu da prisustvujemo predavanju i proširimo znanje o ovoj, malo poznatoj temi.

Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH