Bild Studio dio još jednog IPA projekta

Dženita Brčvak
Dženita Brčvak
May 31, 2017

Bild Studio i Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), u okviru Ministarstva finansija, potpisali su ugovor  sa ciljem efikasne primjene Komunikacionog akcionog plana u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih resursa 2012-2013, koji će promovisati aktivnosti i dostignuća IPA komponente IV.

Pravo na korišćenje sredstava iz IV komponente IPA imaju samo države sa statusom kandidata za članstvo u EU, koji je Crnoj Gori dodijeljen u decembru 2010. IPA komponenta IV – Razvoj ljudskih resursa predstavlja programski okvir za korišćenje sredstava u sektoru zapošljavanja, obrazovanja, socijalne inkluzije i integracije, kao i jačanje institucionalnog kapaciteta i efikasnosti državne administracije i javnih usluga u skladu sa politikama i standardima EU.

U martu 2010. godine započet je rad na Operativnom programu, koji je Vlada Crne Gore usvojila dvije godine kasnije, nakon opsežnog razmatranja na lokalnom i nacionalnom nivou. Glavni cilj projekata koji se realizuju u okviru Programa je promovisanje održivog razvoja ljudskih resursa, modernizacija i razvoj sistema obrazovanja za obuke i istraživanja u Crnoj Gori u skladu sa politikom i standardima EU sa posebnim fokusom na zapošljavanje mladih.

Bild Studio je aplicirao za tender koji se odnosi na Jačanje vidljivosti Operativnog programa “Razvoj ljudskih resursa” 2012-2013 u Crnoj Gori​, početkom decembra 2016. i 26. maja 2017. potpisao ugovor sa Ministarstvom finansija. Cilj ovog ugovora o uslugama je informisanje šire javnosti i posebne ciljne grupe u Crnoj Gori o EU, njenim politikama i programu za razvoj ljudskih resursa i promovisati aktivnosti i dostignuća IPA komponente IV.

Kao dio Tehničke podrške Programa, Bild Studio će sprovesti niz aktivnosti u domenu vizuelnog identiteta (dizajnirati logotip, promotivni materijal, pružiti tehničku podršku u izradi publikacija, itd), zatim razviti unikatni veb sajt, sprovoditi brojne marketinške i PR aktivnosti, od osmišljavanja slogana i pratećih poruka do organizacije konferencija za štampu i pripremiti promotivni video koji će na najbolji način sumirati sve rezultate u okviru Programa.

Ukupna vrijednost Operativnog programa iznosi 6.568.240 € i podijeljena je u odnosu 85% IPA sredstva, 15% nacionalno kofinansiranje, tako da IPA sredstva iznose 5.583.000 €, a nacionalno kofinansiranje 985.240 €.

Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH