Bild Studio nagrađen za dobru poslovnu praksu

Dženita Brčvak
Dženita Brčvak
December 9, 2016

Nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje Crne Gore dodijelilo je Bild Studiju nagradu za dobru poslovnu praksu u oblasti unapređenja vještina učenika i studenata.

Bild Studio je, usljed nedostatka adekvatnog kadra na tržištu rada, prije dvije godine, pokrenuo besplatan program prakse, kako bi obučio, osnažio i zaposlio mlade ljude koji će moći da odgovore savremenim zahtjevima tržišta u kreiranju softverskih, dizajnerskih i marketinških rješenja. Primarni cilj, koji smo tada postavili, umnogome je prevazišao zamišljene domete. 

Program prakse Bild Studija, u međuvremenu je postao brend sam po sebi, te prepoznatljiv kako među studentima, tako i među obrazovnim i javnim instutucijama i srodnim kompanijama. Ovo je jedan od rijetkih programa stručnog usavršavanja mladih ljudi, koji im pruža mogućnost rada na konkretnim, realnim projektima, u opuštenom, ali radnom okruženju, i u sklopu tima, u kom se konstantno njeguje timski duh, kolegijalnost i profesionalnost. Kroz naše programe obuke prošlo je nekoliko desetina mladih ljudi, koji sa sobom nose najpozitivnija iskustva. Ono što je najvažnije, ovaj program pruža konkretne, mjerljive rezultate i konstantno ostvaruje svoj cilj: povećanje stope zaposlenosti mladih ljudi i usavršavanje znanja i stručnih vještina. 

Do sada smo kroz različite programe: 

  • obučili 47 osoba rad od čega 39 studenta i svršenih diplomaca, 3 učenika srednjih škola, 2 nastavnice i 3 strana studenta na razmjeni;
  • zaposlili 32 osobe u Bild Studiju i partnerskim kompanijama;
  • održali više od 15 stručnih predavanja na fakultetima, u srednjim školama i na seminarima;
  • potpisali memorandum o saradnji sa Fakultetom za informacione tehnologije (Univerzitet Mediteran), Fakultetom za informacione sisteme i tehnologije (UDG), Ekonomskim fakultetom (UCG).

Nagrada koju smo dobili svojevrsno je priznanje kvalitetnog rada, ali podsticaj da i dalje direktno doprinosimo smanjenju jaza između znanja koje pruža formalni sistem obrazovanja i vještina koje zahtijeva savremeno tržište. 

Napominjemo da je ovaj projekat dobio svoje priznanje i kroz odobrenje sredstava iz EU fondova “Razmjena znanja između obrazovnih i istraživačkih institucija i biznis sektora” tako da uskoro krećemo sa obukom još 50 novih praktikanata. 

Dodjela nagrada upriličena je u sklopu Međunarodne konferencije o preduzetničkom učenju „Promocija primjera dobre prakse u školama i preduzećima“, koja je juče održana u Privrednoj komori Crne Gore . U ime agencije nagradu je primila Dženita Brčvak, menadžerka na projektima Bild Studija.  

Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH