BILDing znanja – predavanja u Bildu

Milena Raičević
Milena Raičević
July 6, 2015

GOSTUJUĆE PREDAVANJE PROF. VESELINA DRAŠKOVIĆA

Prošle sedmice smo imali priliku da prisustvujemo inspirativnom predavanju prof. dr Veselina Draškovića. Samo predavanje se pretvorilo u konstruktivan dijalog u kome je profesor odgovarao na pitanja mnogobrojne Bild publike. 

Ukoliko se pitate zašto IT firma i kreativna agencija organizuje predavanja iz ekonomije, odgovor je jasan, mi želimo da se obrazujemo iz različitih oblasti. Dok se neke tiču našeg posla, mnoge se tiču svakodnevice, a uporište je u želji nas Bildovaca da sa svakim danom saznajemo više i o stvarima koje nas se direktno ne tiču.

Profesor Drašković za sobom ima oko 230 naučnih referenci, od čega oko 50 knjiga. Jedan je od rijetkih iz naše zemlje koji su imali priliku da predaju na univerzitetu Lomonosov i koji, sa žarom svojstvenim samo pravim profesorima, znanje sa radošću prenosi. Danas profesor Drašković predaje kao redovni profesor na Univerzitetu Crne Gore.

Na predavanju smo najviše govorili o političkim i ekonomskim sistemima u svijetu, a načelno o neoliberalizmu. Podsjetili smo se istorijskih prekretnica koje su definisale našu sadašnjost, kao što su krah berzi 1873. i 1929. godine, pad Berlinskog zida i ekonomskih implikacija koje su uslijedile. Danas živimo u doba kada se najviše govori o otvorenom tržištu, slobodnoj trgovini i slobodnim tokovima. Međutim, ukoliko napravimo samo korak unazad i pogledamo širu sliku, shvatićemo da i to tržište ima ograničenja. Institucionalna ograničenja čine našu današnjicu, samo što kao pojedinci često ne posmatramo širu sliku ne znači da naša svakodnevica nije umnogome predefinisana. Činjenica koju zaboravljamo je sveopšta prisutnost Evropske unije u našim životima. Pored svih sloboda koje je EU donijela ona nas je ostavila bez monetarne politike. Ovo je samo jedna od sistemskih implikacija koja je narušila našu potpunu, državnu slobodu.  

Na predavanju smo govorili o tome koliko je institucionalni okvir u svijetu ostavio prostora pojedincu. Na globalnom tržištu velika većina kapitala je u rukama nekoliko svjetskih kompanija. Da li se i koliko ovo reflektuje na život pojedinca? Ovo je samo jedno od pitanja koje je za sobom ostavilo nedovršenu, žučnu debatu. 

Kao i uvijek kada se govori o ekonomiji dotakli smo se pitanja tražnje i resursa. Gdje se nalaze resursi i šta je resurs današnjice, ostavljamo Vama da procijenite. 

Na kraju smo, od profesora Draškovića, naučili da je neoliberalizam ideologija, doktrina, geopolitika, filozofija, teorija, metafora i meta – fora. Možemo ga posmatrati sa više aspekata, ali ne smijemo zaboraviti da u manjoj ili većoj mjeri na sve nas utiče. 

Nas je profesor ostavio sa puno nedoumica i pitanja i mi Vas ostavljamo da razmišljate i ukoliko poželite pozivamo Vas da nam se sa idejama, mislima ili stavovima javite.

Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH