Ekonomski fakultet i Bild Studio udružuju snage

Jelena Novaković
Jelena Novaković
January 18, 2017

Bild Studio i Ekonomski fakultet potpisali su memorandum o saradnji prošle sedmice. Potpisani memorandum samo je formalizacija već uspostavljenog partnersta naše dvije institucije.

Saradnja je ostvarena sa ciljem ukazivanja na značaj kontinuiranog obrazovanja i praktičnog usavršavanja, unapređenja znanja i vještina studenata kako bi se što bolje pripremili za tržište rada, promovisanja dobre korporativne prakse i standarda poslovanja, kao i razvoja i promocije društveno odgovornog poslovanja.

Sastanku su prisustvovali direktor Bild Studija, Tarik Zaimović, generalna menadžerka, Aleksandra Bošković i liderka Marketing sektora, Dženita Brčvak, kao i rukovodstvo Ekonomskog fakulteta, na čelu sa dekanom fakulteta, Nikolom Milovićem i prodekanom za naučno-istraživački rad i odnos sa biznis zajednicom, Mijatom Jocovićem.

“Velika nam je čast i zadovoljstvo što smo od strane Ekonomskog fakulteta prepoznati kao kompanija koja je spremna na kontinuirano usavršavanje i razvoj, nesebično dijeljenje svojih znanja i vještina i razmjenu ideja i iskustava”, zaključio je direktor Bild Studija, Tarik Zaimović.

U budućnosti ćemo nastaviti sa organizacijom zajedničkih stručnih rasprava, tribina, obuka, foruma, okruglih stolova; gostovanjima predstavnika Bild Studija na događajima koje organizuje Ekonomski fakultet; učešćem nastavnog kadra Ekonomskog fakulteta na događajima koje organizuje Bild Studio; usavršavanjem predavača, trenera i zaposlenih, zajedničkim osmišljavanjem i izradom studija, analiza i projekata. Posebno izdvajamo to što će najbolji studenti sa IV godine akademskih studija imati priliku da odrađuju praksu u našoj agenciji.

Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH