Priča o Argentincu u Crnoj Gori

Leandro Gilardi
Leandro Gilardi
December 15, 2015

Kao student na “Universidad Nacional del Sur” u Argentini tragao sam za različitim prilikama za rad u inostranstvu. Na završnoj godini studija prijavio sam se na IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) program stažiranja. Kao član ove organizacije, dobio sam mogućnost da provedem tri korisna mjeseca u Crnoj Gori, kao programer stažista u kompaniji Bild Studio.

Prvi izazov sa kojim sam se suočio bio je jezik. Ne govorim crnogorski, znanje engleskog jezika mi je na osnovnom nivou, a povrh svega, pomalo sam stidljiv da započnem komunikaciju, zbog čega me je ovo i najviše brinulo. Srećom, ljudi su ovdje uvijek imali nešto da me pitaju, otpočinjući razgovor sa mnom i pokušavajući da me što više uključe u njihovu dnevnu rutinu.

Na početku, radio sam na poziciji osnovnog back-end inženjera, učio o novim tehnologijama, razvijao osnovne aplikacije i pokušavao da se uskladim sa kolegama iz kancelarije koji su nesebično dijelili svoje znanje i vrijeme sa mnom. Poslije nekoliko inicijalnih projekata, predloženo mi je da radim sa Raspberry Pi platformom, na projektu gdje je trebalo uspostaviti komunikacija sa različitim uređajima, ali posebno sa klima uređajima. Moje angažovanje je zapravo bila nadogradnja projektne ideje razvijene od strane prethodnog stažiste, Hasana Aksoya iz Turske

Generalna ideja bila je da se omogući kontrola nad svim klima uređajima u Bild Studiju preko mobilne aplikacije, uz upotrebu JavaPython jezika i Raspberry Pi mikroprocesora. Ovo je bio pravi izazov. Kako nikada ranije nijesam radio sa ovakvim uređajem, trebalo mi je nešto vremena da se upoznam sa radnim okruženjem i komponentama koje omogućavaju slanje komandi kontrolnim uređajima. Čitav proces bio je prilično olakšan zahvaljujući kolegama i mentorima, koji su mi obezbijedili sve što mi je bilo potrebno.

Iako je projekat bio prilično zahtjevan, mogu reći da je uspješno završen i da sam ostvario njegov cilj, odnosno omogućio komunikaciju sa klima uređajima na kojoj sam radio. Osjećaj zadovoljstva ovim uspjehom teško je opisati. :) Naučio sam da razvijem aplikaciju od nule, sprovodeći je kroz sve faze razvoja: planiranje, podjelu modula, verifikaciju komandi, testiranje softvera, itd. Još jednom sam naučio da je u svemu najbitnija istrajnost, kao u čuvenoj frazi “istraj i trijumfuj”. 

Leandro u Kotoru

Sada, kada se mom stažiranju bliži kraj, mogu slobodno reći da su rezultati koje sam ostvario umnogome premašili moja očekivanja. Osvrćući se na samo mjesec dana prije mog dolaska u Podgoricu, sjećam se da sam se plašio da neću biti u stanju da ispunim radne zadatke ili da se neću lijepo slagati sa kolegama. Ipak, ništa od toga se nije dogodilo. Svi članovi Bild porodice (jer oni zapravo čine da se osjećate kao  dio  porodice) su bili veoma ljubazni prema meni, vodili me u obilazak raznih mjesta i uključivali me u razne aktivnosti. To je nešto najljepše što možete da učinite za jednog stranca poput mene.

Culture exchange – check!

Iako se mnogi nijesu usudili da probaju Mate (tradicionalnu argentinsku infuziju) ili Fernet (gorki biljni liker), drago mi je da sam dobio priliku da podijelim nešto od moje kulture sa ovim divnim ljudima. Moram reći da sam uživao u crnogorskoj kuhinji i da ću ponijeti sa sobom neke dobre recepte koje ću, po dolasku kući, podijeliti sa mojom porodicom i prijateljima. 

Za kraj, važno mi je da iskažem ogromnu zahvalnost što sam bio dio Bild Studija. Nadam se da ću se jednog dana vratiti ovamo i nastaviti druženje sa svim ovim ljudima koji su bili tako gostoprimljivi i topli prema meni.

Neću reći “zbogom” već “doviđenja”.

Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH