Završna konferencija – IPA IV komponente u CG

Ljiljana Polić
Ljiljana Polić
October 25, 2017

Završna konferencija Operativnog programa “Razvoj ljudskih resursa” 2012-2013, na kojoj su predstavljeni ukupni rezultati realizovanih projekata, održana je 24. oktobra u CentreVille Hotel & Experience, a nakon toga otvoren je i Sajam projekata na kojem su 23 izlagača, korisnika grantova, prezentovala projekte u kojima su učestvovali.

Konferencija za medije i sajam dio su projekta “Jačanje javnosti i vidljivosti Operativnog programa Rayvoj ljudskih resursa” 2012-2013 koji realizujemo u saradnji sa Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), u okviru Ministarstva finansija. Ovaj projekat ima za cilj adekvatno informisanje javnosti o aktivnostima i dostignućima Programa, dijela IPA komponente IV, usmjerene ka razvoju ljudskih resursa.

Program je započet u decembru 2014. godine. U završnoj fazi je realizacija 40 projekata iz oblasti zapošljavanja, obrazovanja i nauke, socijalne inkluzije i tehničke pomoći, a sve aktivnosti biće finalizovane do 31. decembra tekuće godine. Za potrebe predstavljanja ukupnih rezultata Programa na samoj konferenciji, izradili smo video animaciju.

Iako je pred nama još nekoliko mjeseci intenzivnog rada do zvaničnog kraja Operativnog programa i svih projekata, kada ćemo i znati koliki je puni i potpuni učinak ovog Programa za dobrobit građana Crne Gore, već sada imamo zavidan broj postignutih rezultata, istakao je ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić.

U postizanju ovih rezultata učestvovali su Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvjeteMinistarstvo nauke i Ministarstvo finansija Crne Gore kao institucije koje čine Operativnu strukturu za IPA IV komponentu. Međutim, ključna je saradnja koja je kroz pojedinačne projekte uspostavljena sa predstavnicima nevladinih organizacija i udruženja, lokalnih samouprava, privatnih preduzeća i poslodavaca, fakulteta i škola, kazao je Darko Petrušić, generalni direktor Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost Ministarstva nauke.

Mubera Kurpejović, pomoćnica ministra prosvjete, izdvojila je važnost obuke 180 nastavnika, koji su ključni u procesu dugoročnog stvaranja kvalitetnog kadra na tržištu rada.

Jednaka šansa za sve pojedince je ono što je ključ ovog Programa, naglašava Herman Špic, šef Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, koji se ogleda i u glavnoj poruci Programa: “Ulažemo u ljude, naš najvredniji kapital” i dodaje da će Evropska unija u narednom periodu i dalje finansijski podržavati Crnu Goru na putu ka EU.

Nakon konferencije otvoren je Sajam projekata koji je posjetilo 200 građana, na kojem su 23 korisnika grantova predstavila rezultate projekata u kojima su učestvovali. Bild Studio se kao jedan od njih predstavio kroz izvanredne rezultate ostvarene u dva projekta:

Ukupna sredstva izdvojena za ovaj Operativni program iznose 5.803.344,00 €, od čega su sredstva Evropske unije (EU) 4.932.839.00 €, dok je nacionalno sufinansiranje 870.505,00 €.

Dodatne informacije o Operativnom programu “Razvoj ljudskih resursa” 2012-2013 pogledajte na zvaničnom veb sajtu: www.ipa4.me.

Fotografije: EU info centar.

Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH