Značaj Team Buildinga

Andrijana Čavor
Andrijana Čavor
October 1, 2015

Na putu ka uspjehu vaše firme, kohezivni rad zaposlenih u njoj može da igra imperativnu ulogu. Mnogi će se složiti da su visoke performanse timova kritičane u mnogim firmama, gdje zaposleni moraju biti bliski u poslu sa kolegama i pružati efektivni rad kako bi organizacija bila uspješna u izvršavanju svojih zadataka, a pritom ostala kompetetivna. Budući da timski rad često određuje uspjeh ili neuspjeh poslovanja, od vitalnog je značaja uvođenje team-building aktivnosti. 

Team-building, kao psihološka disciplina, za cilj ima inspirisanje i podsticanje grupe zaposlenih da komuniciraju kroz različite događaje koji su zabavnog i motivacionog karaktera. Različiti programi pružaju realna iskustva koja omogućavaju pojedincima da doprinesu postizanju zajedničkog cilja i poboljšanju produktivnosti. Okupljanje zaposlenih van kancelarije pomaže u razbijanju političkih, personalnih i drugih barijera, kao i eliminaciji postojećih i sprečavanju potencijalnih smetnji među kolegama. Prednosti i beneficije koje proizilaze iz team building-a su značajne u tolikoj mjeri da mnoge korporacije imaju svoje team building strategije kao dio plana i programa obuke. 

Shvatajući i sami značaj team building-a, dio menadžmenta Bild Studija, kao posebni ogranak Human Resource sektora, marljivo radi na jačanju individualnih i grupnih komunikacionih sposobnosti, razvoju povjerenja i produktivnosti. Shvatamo da je zadovoljstvo individualca svojim radnim mjestom veoma važno. Biti koristan, biti dio tima i postizanje rezultata u poslovnom okruženju su esencijalni elementi sreće. Uvjereni smo da ovi osjećaji mogu podsticati veću želju za radom i osigurati što veću produktivnost. Vodeći se premisom da srećni radnici su produktivni radnici, nalazimo da se team building aktivnosti pozitivno afektuju na produktivnost individualca, tima, a samim ti i cijele Bild kompanije. 

Za dosadašnji uspjeh firme, svakako veći dio pripisujemo čvrsto izgrađenim timovima, gdje više osoba radi i funkcioniše kao jedan organizam. Za stvaranje ovakve organizacije potrebno je da protekne ‘puno vode ispod mosta’, strpljenja i upoznavanja svakog člana tima ponaosob. Tu je gdje team building nastupa i sa sobom donosi sledeće:

Smanjenje konflikata 

Prisutni konflikti među zaposlenima mogu uveliko da smanje proaktivnost i uspješnost završetka zadataka. Uvođenje jednom mjesečno ili kvartalno team building aktivnosti među poslovnim obavezama, rezultiraće smanjenjem konfliktivnog naboja među kolegama i dati im priliku da stvore čvrstu vezu kroz zabavu. Najbolji vid aktivnosti za rešavanje konflikata jesu aktivnosti koje im omogućavaju da upoznaju jedni druge na personalnom nivou, umjesto siromašnog poslovnog nivoa. Kako bi sa sigurnošću imali uspješnu team building aktivnost, preporučujemo da ona bude izvan kancelarije i svakodnevnog poslovnog prostora. 

Za smanjenje ili prevenciju konflikata, Bild upražnjava energične ili borbene aktivnosti kao što su paintball, avanturistički park, planinarenje ili biciklizam, gdje se zaposleni na zdrav način oslobađaju stresa. 

Jačanje povjerenja 

Tim bez povjerenja zapravo i nije tim: to je svega grupa individualaca koji rade zajedno, često praveći greške i razočaravajuće poteze. Moguće da ne dijele informacije, vode rat oko odgovornosti i toga ko je u pravu, moguće da ne sarađuju jedni s drugima. Bez obzira koliko su vaši zaposleni sposobni i talentovani, nikada neće postići svoj potpuni potencijal ukoliko povjerenje nije prisutno. 
U suprotnom, kada je povjerenje prisutno, svaki individualac unutar tima postaje jači, jer se osjeća  dijelom efektivne, kohezivne grupe. Povjerenje je ključno za svaku organizaciju jer pruža osjećaj sigurnosti. Kada se zaposleni osjećaju sigurno, oni se lakše otvaraju prema drugim kolegama, prihvataju i lakše se nose sa rizicima, dijele znanje i nije ih strah da pokažu svoje slabosti. 

”Ako budete imali previše povjerenja možda će vas i prevariti, ali ako ne budete imali povjerenja živjećete u mukama.” – Frank Crane 

Bildovce podstičemo na građenje povjerenja davajući im primjer. Tako svaki vođa sektora kao lider, svojim primjerom pokazuje svom timu koliko je povjerenje bitno za postizanje uspjeha – on ih na dnevnoj bazi podstiče pitanjima o njihovim hobijima, interesima, muzičkom ukusu a ujedno dijeli svoju priču.

Poboljšanje komunikacije 

Korijen mnogih problema unutar tima predstavlja loša komunikacija koja može da dovede do grešaka, slabijeg kvaliteta, konflikata, neispunjenju rokova i propuštenih prilika. Postoji više načina na koji naš Bild tim, kao i svaki drugi, komunicira: lice u lice, preko Skype-a, maila ili poruka. Ali, zapitali smo se da li je ta komunikacija dovoljno efikasna? Kako bi bila, u dosadašnjoj praksi smo imali mnoge aktivnosti koje poboljšavaju vještine slušanja, davanja i primanja informacija, razumijevanja poruka. 

“Nauka možda nikad neće smisliti bolji način za komunikaciju na radnom mjestu od pauze za kafu.”  – Earl Warren

Jedna od aktivnosti koju smo primjenjivali je ‘Samo slušanje’, gdje kolege sjede u parovima: jedan iz para dobije kartu sa topikom i u sledeća 3 minuta svom partneru treba da ispriča kako se osjeća na dobijenu temu. Drugi partner samo sluša govornika, te po završetku, bez rasprave, slaganja ili protivljenja, treba u jednom minutu da sumira njegovu priču. Zatim se uloge mijenjaju.  

Timski Rad

 Možemo reći da timski rad ima efekat dramatičnih razmjera na performanse jedne organizacije. Efektivni timski rad može pomoći organizaciji da ostvari izvanredne rezultate. Ali, tim koji ne funkcioniše može da prouzrokuje narušavanje poslovnog toka, neispunjenje obeaveza na vrijeme i strateški neuspjeh. Znati jačine i slabosti svoga tima nema uticaj samo na razvoj firme, već utiče i na personalni i profesionalni razvoj svakog pojedinca unutar grupe. 

Talentom se dobijaju utakmice, ali timskim radom i inteligencijom se osvajaju titule.” – Michael Jordan 

Kroz team building aktivnosti se stvara i jača efikasniji timski rad, čiji članovi shvataju da dijele zajednički cilj koji trebaju postići, ali isto tako otvoreno komuniciraju o individualnim ciljevima ukoliko ih imaju. 

Uspješno donošenje odluka i rešavanje problema predstavlja srž efikasnog tima. Organizacije koje još uvijek nemaju team building u svom sistemu, trenutak uvođenja istog će biti neminovan. 
Oni koji imaju uveden team building u svojoj organizaciji, treba da se pitaju da li su njihovi zaposleni uživali u tim aktivnostima, i što se dešava kada se vaši zaposleni vrate na posao? Da li se vraću svojim svakodnevnim rutinama i ponašanju – prepiranju oko sitnih stvari, ili odbijanje saradnje sa kolegama? ‘Zabavni dan’ može biti lijepi odmor od posla, ali da li su vaše kolege naučile lekciju i shvatile poentu? 

Vrlo često, menadžeri planiraju team building aktivnosti bez ikakvog cilja. Ovo ima tendenciju gubljenja vremena, a menadžeri rizikuju da izgube poštovanje timova ukoliko isplaniraju aktivnosti koje za rezultat nemaju pouke i pomoć njenim učesnicima. 

Team building predstavlja moćno sredstvo za ujedinjenje grupa, jačanje njenih snaga i uklanjanja slabosti – ali samo ukoliko su aktivnosti strateški isplanirane i imaju cilj. Drugim riječima, treba da stoji pravi razlog iza vaše odluke za organizaciju događaja – na primjer, poboljšavanje sposobnosti timova u rešavanju problema ili podsticanje kreativnosti – prije nego samo davanje slobodnog dana vama i vašim zaposlenim. 

Nas obaveze za sjutrašnji team building čekaju. Pisali bi još, ali i ova, kao i svaka dosadašnja aktivnost, zahtijeva posvećenost, dobro planiranje i uključenost timova. Sjutra nastavljamo ne samo sa jačanjem nas samih, kao Bild jedinke, već njegovanje čvrsto pletene mreže sa našim partnerima, odveć poslovnim prijateljima. 
 
Budite tu, komuniciraćemo opet ;)

Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH