Bild Studio u Odboru Udruženja ICT

Milena Raičević
Milena Raičević
July 28, 2015

Skupština Privredne komore Crne Gore, nas je pozvala da imenujemo i našeg predstavnika u Odbor Udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija. 

Udruženje će imati zadatak da zastupa interese drugih privrednih subjekata koji obavljaju istu ili sličnu djelatnost. Članice su ušle u Udruženje u skladu sa kriterijumima Komore među kojima su: ekonomska snaga, struktura, uticaj na privredu, građanska i teritorijalna zastupljenost, do sada iskazana spremnost da učestvuju u radu Komore, i ispunjavanju obaveza prema Komori ustanovljenih Zakonom, Statutom i opštim aktima Komore. 

Privredna društva imanuju po jednog člana Odbora koji će zastupati privredne interese industrije u kojoj su. 

Pored predstavnika Telekoma, Telenora i mnogih drugih kompanija iz oblasti, naš predstavnik će biti Tarik Zaimović menadžer sektora za razvoj biznisa.

Tarik, i ostali članovi će imati priliku da na organizovan, argumentovan i stručan način iskazuju svoje zajedničke interese, predlažu mjere organima zakonodavne i izvršne vlasti, a sve u cilju unapređenja postlovnog ambijenta. Krajnji cilj je na ovaj način privredni subjekti dobiju priliku da učestvuju u kreiranju ekonomske politike naše zemlje. 

Nadamo se da ćemo na ovaj način i mi moći da doprinesemo razvoju ekonomije naše zemlje, a posebno sektora informacionih tehnologija čiji smo i sami dio. 

Sa više informacija na ovu temu, ćemo se javiti po završetku prvog sastanka Udruženja koji je planiran posle 15. septembra 2015 godine.  

Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH