ITSM – Nilex

Sanja Mračević
Sanja Mračević
May 26, 2018

Kako biste mogli pravovremeno da odgovorite na zahtjeve klijenata i paralelno sa tim upravljate rastom vašeg biznisa, morate svakodnevno da kontrolišete mnoštvo procesa i informacija, a sigurni smo da dijelite naše mišljenje da sve to iziskuje mnogo vremena i energije koji su u biznisu od velike važnosti.

Digitalizacija redefiniše odnose kompanija sa kupcima, način na koji zaposleni rade i način na koji kompanije jačaju svoje kapacitete. Potrošači i korisnici očekuju od kompanija da konstantno unaprijeđuju svoje usluge, želeći da u kratkom roku dobiju odgovore na sva pitanja i nedoumice i da se njihovi problemi rješavaju brzo i efikasno, što ide u prilog tvrdnji da je danas dobra usluga preduslov za dobar posao.

Upravljanje IT uslugama (engl. IT Service Management – ITSM) predstavlja disciplinu iz oblasti upravljanja IT sistemima koja je orjentisana na isporuku i podršku IT usluga u skladu sa poslovnim zahtjevima i ciljevima organizacije.

ITSM rješenja projektovana su sa fokusom na ljude, procese i tehnološke aspekte informacionih sistema, a najjednostavnije rečeno omogućavaju strateški pristup kreiranju, isporuci, upravljanju i unaprijeđenju načina na koji se informacione tehnologije koriste u organizaciji.

Osnovni cilj je automatizovati radne procese i učiniti poslovanje efikasnijim, uz dodatno unaprijeđenje kako interne, odnosno komunikacije među zaposlenima, tako i eksterne, tačnije komunikacije sa klijentima.

Od 1996. godine, Nilex AB, softverska kompanija sa sjedištem u Švedskoj, bavi se razvojem softverskih rješenja za uslužni menadžment i na taj način proizvode za upravljanje IT uslugama i infrastrukturom čini lako dostupnim brojnim preduzećima, od kojih su samo neka:

Razvojem, implementacijom i podrškom ITSM rješenjima, Nilex omogućava hiljadama organizacija da na jednostavniji i efikasniji način upravljaju poslovnim procesima i fokusiraju se na veze organizacije sa pojedincima, bez obzira na to da li se radi o klijentima, korisnicima usluga, zaposlenima ili dobavljačima.

Nilex IT Service Management, sveobuhvatno rešenje koje podržava poslovne procese u organizacijama, štedi vrijeme u rješavanju incidenata i poboljšava kvalitet usluga, a o samom kvalitetu Nilex ITSM sistema dovoljno govore PinkVerify ITIL i Serview sertifikati.

Bild Studio je zvanični distributer Nilex softvera za zemlje Balkana, a pored toga, učestvujemo i u razvoju ovog rješenja. Zbog toga, veliko nam je zadovoljstvo što, zahvaljujući ovom partnerstvu, imamo mogućnost da upoznamo kompanije iz regiona (Albanija, Makedonija, Srbija, Kosovo, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Slovenija) sa svim benefitima koje Nilex nudi za poslovanje i kvalitetnije korisničko iskustvo.

» Ärendehanteringssystem «

Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH