“Obuka nastavnika kod poslodavaca”

Ljiljana Polić
Ljiljana Polić
November 18, 2016

Imali smo veliko zadovoljstvo da u okviru nacionalne konferencije, održane 9. novembra u prostorijama Ministarstva prosvjete, izložimo naše iskustvo u obuci nastavnika u okviru projekta “Kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika i instruktora u stručnom obrazovanju u Crnoj Gori”.

Za pomenuti projekat smo se prijavili u februaru, prije svega, jer smo željeli da nastavimo praksu mentorstva koju inače organizujemo u Bild Studiju i kroz koju su, do sada, prošle 32 osobe i zapošljeno više od 16 ljudi. Dosadašnje prakse su se realizovale u oblasti dizajna, informacionih tehnologija, marketinga, projekt menadžmenta i sistem administriranja. 

Učešće u ovom projektu, za nas je predstavljalo šestu praksu po redu, organizovanu u formi dvonedjeljne obuke, u drugoj polovini septembra. Imali smo veliku čast da ugostimo dvije nastavnice iz srednje elektrotehničke škole “Vaso Aligrudić” u Podgorici: Danku Markuš i Olgu Medigović. Na samom početku obezbijeđena im je stručna literatura, a zatim se krenulo sa praktičnim dijelom obuke. Danka i Olga su se svakog radnog dana, u trajanju od dva sata, usavršavale u oblasti web design-a (učeći da rade u HTML-u i CSS-u) i za rad u Joomla CMS-u. U tu svrhu smo angažovali neke od naših najboljih ljudi: Lindona Camaja, softver inženjera; Mirjanu Cvijetić i Nenada Pejovića, front end inženjere.

Obuka je imala za cilj poboljšanje praktičnog znanja u oblasti informacionih tehnologija, u skladu sa najnovijim tehnološkim trendovima. Biti u toku sa tehnološkim trendovima, znači biti u toku sa promjenama, koje se velikom brzinom dešavaju na tržištu rada. Mladi ljudi koji se trenutno nalaze u obrazovnom sistemu imaju veliki kapacitet da se njima prilagode i to moramo iskoristiti, podržavajući ovakve razmjene znanja.

U tom cilju, Bild Studio je nedavno, zajedno sa Fakultetom za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica, započeo sa realizacijom projekta“Razmjena znanja između obrazovnihi istraživačkih institucija i biznis sektora”, gdje ćemo kroz projekat radionica u trajanju od godinu dana, obučiti 50 studenata sa svih univerziteta u Crnoj Gori.

Zašto učestvujemo u ovakvim projektima? Zato što u njima vidimo budućnost saradnje između obrazovnog i biznis sektora, što je samo jedan od koraka, koji se moraju kontinuirano sprovoditi za dugoročno stvaranje kvalitetnog kadra na tržištu Crne Gore. Praktične obuke i prenos znanja su idealan način za rješavanje problema manjka specijalizovanih  kadrova na tržištu i jačanja konkurentnosti.

Drago nam je što na ovaj način doprinosimo unaprjeđenju nastavnih programa i praktične nastave u školama, u nadi da će i druga preduzeća, i u većem broju, slijediti naš primer. Takođe, nadamo se da će relevantna ministarstva i u narednom periodu podržavati ovakav oblik stručnog osposobljavanja, a mi ćemo se za zadovoljstvom odazvati svim budućim pozivima ove vrste.

Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH