Okrugli sto u organizaciji ADP-ZID

Aleksandra Bošković
Aleksandra Bošković
July 9, 2015

Predstavnik Bild Studija, produkt menadžer Petar Dragaš prisustvovao je juče okruglom stolu koji je organizovala Asocijacija za demokratski prosperitet-ZID, na temu  “Nezapošljenost mladih ljudi koji su u riziku od marginalizacije zbog lošeg socio-ekonomskog položaja i mjesta življenja”.

Na okruglom stolu predstavljen je nacrt nacionalnog izvještaja na temu nezapošljenosti mladih i faktora koji uslovljavaju bolju prohodnost ka dobijanju radnog mjesta. Izvještaj je nastao na osnovu kvalitativnog istraživanja, koje je sprovođeno u periodu od februara do maja ove godine, na 122 ispitanika, po jasno definisanoj metodologiji i faktorima, na osnovu kojih su se mjerile sličnosti i razlike po pitanju zapošljavanja mladih u zemljama regiona u kojima se ovaj projekat realizuje.

Zabrinjavajuća je činjenica da u Crnoj Gori čak 45% mladih, starosne dobi od 15 do 24 godine nije zapošljeno, odnosno učešće mladih, mahom visokoškolaca, u ukupnoj nezapošljenosti je 19,10%.

Pored činjenice, da se Crna Gora izdvaja po nižoj stopi nezapošljenosti mladih u odnosu na zemlje regiona, problem koji naročito zabrinjava je činjenica da veliki broj visokoškolaca je nezapošljen.

Jedan od razloga zašto je to tako tvrde da je hiperprodukcija visokobrazovanog kadra, kao i loši ekonomski uslovi. Cilj ovog istraživanja između ostalog je da se zaštite grupe mladih koje su u riziku od marginalizacije zbog socio-ekonomskog položaja i mjesta življenja. To je naročito izraženo na sjeveru Crne Gore, gdje mladi ljudi, po završetku fakulteta, zapošljavanje mahom traže u centralnom i južnom djelu Crne Gore.

Istraživanjem je, između ostalog, utvrđeno da dodatni faktori koji otežavaju zapošljavanje mladih su sistem usvojenih vrijednosti, koji dovodi do pasivnosti, kao i nedovoljna fleksibilnost u prihvatanju različitih mogućnosti zapošljavanja, pogotovo onih koji nijesu u skladu sa njihovim kvalifikacijama.

Jedan od rezultata istraživanja pokazuje da na tržištu rada veće šanse za zapošljavanje imaju mladi sposobni za obavljavanje više zadataka (multitasking), kao i oni koji poznaju savremene tehnologije i sposobni su da ih profesionalno koriste u poslu.

Koristimo ovu priliku da se još jednom zahvalimo Asocijaciji za demokratski prosperitet-ZID na pozivu da aktivno učestvujemo na ovom okruglom stolu, kao i da kroz dijalog damo doprinos u konstruktivnom sagledavanju problema i eventualnim rješenjima.

Ovo istraživanje je realizovano u sklopu regionalnog projekta “Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u politici zapošljavanja koje osiguravaju bolji položaj mladih u riziku od isključenja” koji se, osim u Crnoj Gori, realizuje u još šest zemalja i to u BiH, Srbiji, Albaniji, Kosovu, Makedoniji i Turskoj.
Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH