Potpisano partnerstvo sa švedskom kompanijom Nilex AB

Ljiljana Polić
Ljiljana Polić
February 10, 2017

Nakon uspješne saradnje započete februara 2015. godine, Bild Studio i Nilex AB potpisali su sporazum o partnerstvu, na osnovu kojeg je naša agencija postala zvanični distributer Nilex platforme za service management (NSP) za teritoriju Balkana.

Nilex uslužna platforma razvijena je radi unapređenja poslovanja kompanije, nezavisno od djelatnosti i veličine, kroz povećanje efikasnosti organizacije, poboljšanje interne komunikacije, kao i pozitivnije iskustvo krajnjih korisnika proizvoda i usluga kompanije. Prednosti Nilex softverskog rješenja za “servis menadžment” do sada je prepoznalo preko 1000 kompanija, u javnom i privatnom sektoru:

Softver sa jednostavnim HTML5 interfejsom, prilagođava se web i mobilnim uređajima, a njegova otvorena arhitektura omogućava nesmetanu integraciju u postojeći IT sistem kompanije. Osnovni cilj je automatizovati radne procese i učiniti poslovanje efikasnijim. Dodatno, olakšava se i unapređuje interna komunikacija zaposlenih i eksterna komunikacija sa klijentima.

Nilex uslužna platforma se isporučuje u različitim verzijama: NileXPress® i NilexPro®.

NileXPress je prekonfigurisano i jednostavno rješenje za početak komunikacije sa klijentima, automatizovano praćenje upita i upravljanje inventarom (asset management). Riječ je o platformi dostupnoj u desktop verziji, koja se preporučuje malim i srednjim preduzećima, sa užom ciljnom grupom na tržištu. Komponente se, u svega nekoliko jednostavnih koraka, implementiraju u postojeći IT sistem preduzeća i ne zahtjevaju dodatnu administraciju.

Sa druge strane NilexPro, pored navedenih, nudi i dodatne opcije poput napredne analitike, koja pruža detaljan uvid u poslovanje kompanije i olakšava izvještavanje, upravljanje hardverom i softverom kompanije, alate za optimizaciju poslovnih procesa, eksterne ankete i evaluacije o zadovoljstvu rada, konfigurisane šablone zahtjeva, automatizovane forme za organizaciju događaja i SLA dodatak (Service Level Agreement – ugovor kojim se definiše vrsta i nivo usluge između kompanije i klijenta), koji olakšava targetiranje ciljnih grupa na tržištu. Sama konfiguracija platforme prilagođava se trenutnom radu i potrebama kompanije i dostupna je i na veb i mobilnim uređajima.

U oba slučaja, kompanije imaju mogućnost da komuniciraju sa svojim klijentima kroz više komunikacionih kanala: Facebook, Skype, Twitter, e-mail, telefon (SMS i poziv). Svi prethodni problemi i rješenja bilježe se u bazi znanja, koja je dostupna i klijentima i agentima u kompaniji. Na ovaj način, postojeći resursi se koriste efikasnije, a operativni troškovi se smanjuju.

Pored toga, bitan dio sistema je i samostalni korisnički servis (Self Service Portal), koji omogućava krajnjim korisnicima da brže i lakše rješavaju nedoumice, čime se istovremeno smanjuje nivo opreterećenje za zaposlene u kompaniji.

Nilex AB je softverska kompanija, sa sjedištem u Švedskoj, koja se od 1996. godine bavi razvojem softverskih rješenja za uslužni menadžment. Veliko nam je zadovoljstvo, što zahvaljujući ovom partnerstvu, imamo mogućnost da upoznamo kompanije iz regiona (Crna Gora, Albanija, Makedonija, Kosovo, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Slovenija) sa svim benefitima koje NSP nudi za poslovanje i kvalitetnije korisničko iskustvo.

Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH