Uvod u PHP

Milena Raičević
Milena Raičević
March 31, 2015

Bildovci su uvijek aktivni. Najčešće kreiramo, često sviramo, putujemo i stečeno znanje dalje prenosimo.

Naša ideja vodilja je da znanje postaje veće samo onda kada se podijeli. Posao svakog od nas je takav da svaki dan naučimo nešto novo, a ono što ne smijemo da zaboravimo je da znanje podijelimo. Tako postajemo bogatiji, na ovaj način se zajedno, timski razvijamo i rastemo.

U našim “skromnim” redovima ima puno predavača koji se trude da i na mlađe generacije prenose ono što u sebi nose.

U ovom duhu su kolege Danilo Purić i Tarik Zaimović prošle sedmice održali predavanje na Univerzitetu Donja Gorica. Tema predavanja je bila „Uvod u PHP“. Mlade ljude koji su prezentaciji prisustvovali su u predavanje uveli pričom o broju inžinjera u svijetu, broju kurseva iz oblasti, popularnosti ove oblasti, i sl.

Osnovne teme predavanja su bile:

  • PHP i ostali programski jezici
  • Zašto PHP i MySQL
  • PHP CMS & Frameworks
  • Primjeri dobre prakse

Nadamo se da su studenti izašli zadovoljni sa predavanja a mi obećavamo, znanje ne planiramo da zadržimo već ćemo se truditi i da ga kroz svoje kurseve dalje prenosimo.

Šalji
dalje

Ukazali su nam svoje povjerenje

POSTANI JEDAN OD NJIH