Djeca su Djeca

Vlada Crne Gore, uz podršku Ambasade Velike Britanije i u saradnji sa Centrom za romske inicijative sprovodi kampanju usmjerenu na spriječavanje ranih dječijih ugovorenih brakova, pod nazivom “Djeca su djeca”. Bild Studio je kao partner na projektu bio zadužen za idealno rješenje vizuelnog identiteta i izradu tri videa.

Više informacija na Facebook stranici i Youtube kanalu.

Dopada ti se?

Kontaktiraj nas.