Nilex AB

Nekoliko softverskih paketa sa novim funkcionalnostima, implementirani u 10.7.4 verziji, a sve predstavljeno u novom videu koji smo radili za potrebe našeg klijenta i partnera, švedsku kompaniju Nilex AB.

Nilex platforma za uslužni menadžment (NSP) razvijena je radi unapređenja poslovanja kompanije, nezavisno od djelatnosti i veličine, kroz povećanje efikasnosti organizacije, poboljšanje interne komunikacije, kao i pozitivnije iskustvo krajnjih korisnika proizvoda i usluga kompanije.

Dopada ti se?

Kontaktiraj nas.